Vzdělávání z evropských fondů

logo oppaZískali jsme dotace na další profesní vzdělávání z operačního programu Praha-Adaptabilita, který spolufinancuje Evropský sociální fond. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob nejvíce ohrožených na trhu práce.

Projekt OPPA č. CZ.2.17/1.1.00/36049 " Vzdělávání v IG II etapa"

Ve snaze zajistit co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb našim zákazníkům, se naši odborníci pravidelně vzdělávají ve všech relevantních oborech. Absolvují nejen odborné semináře, ale i školení se zaměřením na soft skills, IT dovednosti  a jazykovou vybavenost. 
Se zřetelem na růst naší firmy vzděláváme s cílem, obsadit budoucí pracovní místa kvalifikovanými pracovníky z vlastních řad. 
Proto i hlavním přínosem projektu vzdělávání bude rozšíření a prohloubení kvalifikace zaměstnanců naší firmy, kteří jsou nejvíce ohroženi na trhu práce a inovace stávajícího vzdělávacího systému, čímž dojde ke zvýšení efektivity a kvality práce zaměstnanců a tím i kvality poskytovaných služeb.