Cílené vzdělávání v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Logo OPZ barevné

 

Za účelem zkvalitnění služeb a rekvalifikace našich zaměstnanců se firma InterGast a. s. na období od 1. února 2017 do 31. ledna 2019 zapojila do projektu Cílené vzdělávání - zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci programu Operační program Zaměstnanost. Partnerem projektu je Servisní Gastronomická s. r. o.

Projekt CZ.03.1.52./0.0/0.0/16_043/0004548 je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem. Cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců na změny, rozšíření jejich znalostí, dovedností a kompetencí a zvýšení adaptability starších pracovníků.

Se zřetelem na růst naší firmy otevírá získaná finanční podpora našim zaměstnancům možnost absolvovat školení v oborech zaměřených na zvýšení úrovně a efektivity prodejního a zákaznického servisu, technické odborné vzdělávání, IT a ekonomické znalosti, ale i kurzy soft skills z oblasti osobního rozvoje zaměstnanců.

Finance na projekt, které jsme získali k našemu běžnému rozpočtu, nám všem umožní realizovat své profesní cíle a přispějí ke stabilitě služeb poskytovaných našim zákazníkům a postavení firmy InterGast na trhu.