Systematické osvojování dovedností v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Logo OPZ barevné

 

Za účelem osobnostního rozvoje našich zaměstnanců se firma InterGast a.s na období od 15.října 2019 do 14. října 2021 zapojila do projektu Systematické osvojování dovedností zaměstnanců v rámci programu Operační program Zaměstnanost.

Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012446 je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem. Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí zaměstnanců v rámci jejich osobnostního rozvoje a volně navazuje na vzdělávací aktivity v předešlém projektu Cílené vzdělávání - zvýšení kvalifikace zaměstnanců.

Projekt je zaměřen zejména na interpersonální dovednosti zaměstnanců, které pomáhají v jednání a komunikaci s ostatními členy týmů s cílem dosáhnout společně určených cílů. Získaná finanční podpora umožní našim zaměstnancům absolvovat školení zaměřená na zvýšení úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím kurzů měkkých dovedností z oblasti osobního rozvoje zaměstnanců.

Finance na projekt, které jsme získali k našemu běžnému rozpočtu, nám všem umožní realizovat své profesní cíle a přispějí ke stabilitě služeb poskytovaných našim zákazníkům a postavení firmy InterGast na trhu.