Pilotní kurz „Praktická výuka Moderních receptur pro školní jídelny"

AZŠJ, z. s. uspořádala v červnu 2016 pilotní kurz „Praktická výuka moderních receptur pro školní jídelny“, který se konal ve výcvikovém prostoru firmy InterGast a.s. za účasti zkušených kuchařů se znalostí problematiky školního stravování.

Požadavek na uspořádání podobného semináře vzešel z výsledků dotazníkového šetření realizovaného na základě vzdělávacích akcí jak pro vedoucí ŠJ (semináře proběhly v lednu a únoru 2016), tak i pro ředitele a vedení škol (semináře proběhly v průběhu června 2016).

Výsledky dotazníků jasně ukázaly, že téměř 85% kuchařek ŠJ postrádá možnost dalšího vzdělávání v oblasti moderních receptur a technologií.

Čtěte více na http://az-skolnijidelny.cz/pilotni-kurz-prakticka-vyuka-modernich-receptur-pro-skolni-jidelny/

Naposledy změněno: úterý, 23 srpen 2016 16:29
Pilotní kurz „Praktická výuka Moderních receptur pro školní jídelny"